Linkovi
• o nama
• kontakt
• e-mail
“Kopaonik” je osnovan kao trgovinsko preduzece 1946. sa sedistem u Beogradu.
Njegov deo u Kraljevu je osnovan 1949. godine za svo ovo vreme “Kopaonik” se transformisao u skladu sa zahtevima vremena i trzista.
Krajem 2000. godine “Kopaonik” je postao akcionarsko drustvo. U okviru sistema “Kopaonik” Beograd posluje i Poslovni Centar Kraljevo. Ovaj Poslovni Centar samostalno vrsi nabavku i prodaju gradjevinskog materijala, ugovaranje i placanje.
Sa 70 zaposlenih, koji su i akcionari Kopaonika, postize se dobar poslovni rezultat.

Telefoni rukovodecih ljudi
Direktor PC 311-591 i 312-591
Z
amenik direktora PC 312-192 i 382-192

Trgovina gradjevinskim materijalom telefon centrale je
036/382-501
382-666
382-271
382-383

Metali 311-583 i 382-268

Nemetali 311-583 i 382-510

Gradja 311-582 i 311-430

Instalacije 312-264 i 382-149

Blagajna PC 381-951

Fakturno 312-254

MP 382-061

• vodoinstalacije • gradja • cement i nemetali • metali

 
 
  e-mail: kopaonik@tron-inter.net